Spotkania Absolwentów

Zjazdy absolwentów są tradycją naszego Wydziału sięgającą roku 1979. Już wtedy, cztery lata od chwili powstania Instytutu Inżynierii Materiałowej na prawach wydziału, zorganizowano I Spotkanie Absolwentów. Wzięli w nim udział absolwenci jednostek Politechniki Warszawskiej, które wcześniej kształciły w obszarze naszej dziedziny wiedzy.

Kolejny zjazd odbył się dopiero w roku 1998 w Popowie.To w jego trakcie padł pomysł powołania Stowarzyszenia Absolwentów. Stowarzyszenie powołał Zjazd Założycielski, który miał miejsce 18 grudnia 1999 roku w budynku WIM przy ul. Wołoskiej.

 

Stowarzyszenie Absolwentów Inżynierii Materiałowej PW zostało zarejestrowane w 2000 roku i od tego czasu zjazdy odbywają się regularnie w cyklu czteroletnim:

  • III Zjazd – Miedzeszyn – 2000 rok,
  • IV Zjazd – Nadarzyn – 2004 rok,
  • V Zjazd – Warszawa – 2008 rok,
  • Spotkanie „Absolwentów XXI wieku”
  • VI Zjazd – Warszawa – 2012 rok.

Dodatkowo w dniach 2 i 3 czerwca 2005 odbyły się obchody jubileuszu trzydziestolecia Inżynierii Materiałowej na Politechnice Warszawskiej.

 

Dodaj komentarz