Historia Stowarzyszenia

Pomysł powołania Stowarzyszenia Absolwentów powstał w czasie II Zjazdu Absolwentów Wydziału Inżynierii Materiałowej PW, które odbyło się w dniach 24-25 kwietnia 1998 roku w Popowie n/Bugiem

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia  odbyło się 18 grudnia 1999 roku. 5 czerwca 2000 roku Sąd Okręgowy w Warszawie zarejestrował Stowarzyszenie Absolwentów Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Naszym głównym celem jest konsolidacja środowiska absolwentów Inżynierii Materiałowej PW oraz utrzymanie kontaktów zawodowych absolwentów z Uczelnią. Najważniejsze z dotychczasowych działań w tym zakresie to:

  1. Wydawanie Biuletynu SAIM PW. Dotychczas ukazało się 17 numerów pisma;
  2. Ustanowienie Nagrody Stowarzyszenia Absolwentów przyznawanej dorocznie studentowi WIM, który osiągnął najwyższe wyniki w nauce. Nagrodę  przyznajemy regularnie od roku 2000;
  3. Zorganizowanie czterch Zjazdów Absolwentów Inżynierii Materiałowej PW:
  • III Zjazd – Miedzeszyn – 2000 rok,
  • IV Zjazd – Nadarzyn – 2004 rok,
  • V Zjazd – Warszawa – 2008 rok,
  • VI Zjazd – Warszawa – 2012 rok.

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz