I Forum współpracy SAMORZĄD-NAUKA-BIZNES

13 października, w Parku Technologicznym Świerk, odbyło się I Forum współpracy SAMORZĄD-NAUKA-BIZNES. Organizatorem było Stowarzyszenie Rozwoju Mazowsza INNOMAZ. Nad organizacją Forum czuwał przedstawiciel Stowarzyszenia INNOMAZ i absolwent WIM PW Łukasz Płaczek. Współorganizatorem imprezy był Wydział Inżynierii Materiałowej, a wśród jej honorowych patronów była Politechnika Warszawska i Stowarzyszenie Absolwentów Inżynierii Materiałowej PW. W Forum wzięła udział duża grupa pracowników Wydziału m. in. dr inż. Andrzej Zagórski, który przedstawił prezentację pt. „Rola spinn offów”. Uczestniczył również w dyskusji panelowej „Transfer innowacji z nauki do biznesu”. Dotychczasowa współpraca WIM PW z Powiatem Otwockim została przedstawiona w wystąpieniu Łukasza Płaczka pt. „WIM PW – Powiat Otwocki jako przykład współpracy pomiędzy nauką i samorządem”. Również w wystąpieniu przedstawiciela firmy ASMA Polska znalazły się przykłady współpracy z Wydziałem.

I Forum współpracy SAMORZĄD-NAUKA-BIZNES było doskonałym miejscem do poznania firm ulokowanych w regionie i promocji Wydziału Inżynierii Materiałowej PW. Pokazało możliwości, jakie daje współpraca uczelni z samorządami. Gratulacje należą się panu Łukaszowi Płaczkowi, który doskonale przygotował całą imprezę.
Zakończone Forum jest modelowym przykładem korzyści ze współpracy pomiędzy absolwentami a Wydziałem. Konferencja odbyła się dzięki zaangażowaniu i pracy pana Łukasza Płaczka i władz Powiatu Otwockiego, jednak mógł on liczyć na merytoryczne wsparcie macierzystego Wydziału i Uczelni. Wydział dostał możliwość przedstawienia swojej oferty współpracy przedsiębiorcom z regionu otwockiego.