Walne Zgromadzenie SAIM PW – 2015

W dniu 4 grudnia 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków SAIM PW. W czasie zebrania przeprowadzono wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W czasie zebrania Zarząd oraz Komisja Rewizyjna SAIM PW przedstawiły sprawozdania z działalności w okresie od 13.12.2014 do 04.12.2015. Zgromadzeni przyjęli przedstawione sprawozdania i udzielili absolutorium władzom Stowarzyszenia. W skład Zarządu SAIM weszły następujące osoby: Przemysław Wójcik (prezes), Roman Janusz (wiceprezes), Elżbieta Jezierska (skarbnik), Milena Koralnik (sekretarz), Bartosz Michalski, Waldemar Kaszuwara, Janusz Bucki.
Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Michał Lewandowski (przewodniczący KR), Krzysztof Frątczak, Zbigniew Pakieła,
Tomasz Janusz.