Wybory Władz Wydziału Inżynierii Materiałowej na kadencję 2016-2020

Za Nami kolejne wybory władz uczelni. Rektorem Politechniki Warszawskiej na kolejną kadencję ponownie został Pan prof. dr hab. inż. Jan Szmidt. W głosowaniu kolegium elektorów, wyłonionym ze społeczności akademickiej, otrzymał 101 głosów. Głównym założeniem programu wyborczego przedstawionego przez profesora Jana Szmidta jest dążenie do nadania Politechnice Warszawskiej charakteru uniwersytetu badawczego, poprzez m.in. efektywne wykorzystanie środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych, racjonalne wykorzystanie zrealizowanych w poprzedniej kadencji inwestycji, silne powiązanie procesu dydaktycznego z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz tworzenie warunków do rozwoju najzdolniejszych studentów, doktorantów i młodej kadry naukowej i naukowo-dydaktycznej (więcej informacji na stronie www.janszmidt.pl).

W kwietniu bieżącego roku odbyły się wybory Dziekana oraz Prodziekanów Wydziału Inżynierii Materiałowej. Jednomyślnie funkcję Dziekana WIM PW objął prof. nzw. dr hab. inż. Jarosław Mizera. Główne założenia pracy na kolejną kadencję Pana Profesora obejmują: utrzymanie pozycji najlepszego ośrodka naukowego i dydaktycznego w obszarze Inżynierii Materiałowej w Polsce, wspieranie aktywności studentów, doktorantów oraz młodych naukowców, wzrost pozycji międzynarodowej Wydziału.

wladze_wim_16-20