Program POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)

W ramach konkursu Nowe Programy kształcenia Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej składa wniosek o finansowanie projektu dotyczącego modyfikacji programu kształcenia. W projekcie przewidziano następujące zadania:
– modyfikacja form kształcenia na wybranych przedmiotach (laboratoria i seminaria),
– realizacja prac dyplomowych, inżynierskich i magisterskich, we współpracy w przedsiębiorstwami,
– zapraszanie na wybrane zajęcia (wykłady i seminaria) przedstawicieli przemysłu,
– zapraszanie przedstawicieli przemysłu do opracowania i przeprowadzenia nowych przedmiotów,
– organizacja na Wydziale cyklicznych seminariów nauka-przemysł, na których przedstawiciele przemysłu będą referować problemy badawcze występujące w ich przedsiębiorstwach a studenci i doktoranci będą referować wyniki badań uzyskane w ramach współpracy z przedsiębiorstwami,
– opiniowanie przez przedstawicieli pracodawców treści kształcenia w realizowanych na Wydziale przedmiotach i uzupełnianie ich o zagadnienia praktyczne,
– organizacja praktyk i staży studenckich oraz wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach,
– pozyskiwanie nowych partnerów do współpracy z Wydziałem w obszarze dydaktyki.
Serdecznie zachęcamy do nawiązania współpracy oraz udziału w projekcie, który dla wszystkich absolwentów jest okazją do odnowienia i zacieśnienia więzi z Wydziałem.