Nagroda Stowarzyszenia Absolwentów za rok akademicki 2016/2017

Stowarzyszenie Absolwentów Inżynierii Materiałowej PW, jak każdego roku, ufundowało Nagrodę Stowarzyszenia Absolwentów dla studenta Wydziału, który w minionym roku akademickim uzyskał najwyższe oceny. Laureatką za rok akademicki 2016/2017 została Pani Kinga Wieteska. Nagroda została wręczona w czasie inauguracji roku akademickiego na WIM PW, w dniu 2 października, przez prezesa i wiceprezesa SAIM PW. Pani Kinga Wieteska jest już osiemnastym laureatem Nagrody Stowarzyszenia Absolwentów.