Spotkania Absolwentów

Spotkania Absolwentów

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VII Zjeździe Absolwentów Inżynierii Materiałowej Politechniki
Warszawskiej, który odbędzie się 14 października 2016 - szczegóły pojawią się po kliknięciu na zdjęcie.
(zdjęcie przedstawia uczestników VI Zjazdu Absolwentów)

Biuletyn SAIM

Pobierz aktualny numer biuletynu biuletyn

Walne Zgromadzenie

Najbliższe walne zgromadzenie - listopad/grudzień 2016 Dokładny termin zostanie podany w późniejszym czasie.